Ceník – závodní hráči

1. úroveň: 15 a více bodů
– individuál – zima 700 Kč / léto 600 Kč
– dvojice – zima 400 Kč / léto 325 Kč 
– sleva 20% na trojice a čtveřice
– páteční kondice a sparing zdarma

2. úroveň: 6 až 12 bodů a hráči kategorie mini a baby
– individuál – zima 800 Kč / léto 650 Kč
– dvojice – zima 450 Kč / léto 350 Kč
– sleva 10% na trojice a čtveřice
– páteční kondice 2 200 Kč a sparing 3 300 kč za danou sezónu

3. úroveň: ostatní závodní hráčí ESA
– individuál – zima 900 Kč / léto 650 Kč
– dvojice – zima 500 Kč / léto 350 Kč
– sleva 10% na trojice a čtveřice
– páteční kondice 2 200 Kč a sparing 3 300 kč za danou sezónu

Ceny platné pro sezónu zima 2023 / léto 2024. Všechny tréninky jsou 60 minut s trenérem.

Pro uplatnění těchto cen musí závodní hráči splnit tyto podmínky:
– hrát minimálně 3x týdně plus páteční sparing, od mladších žáků 4x týdně plus páteční sparing
– hrát domácí turnaje ve své věkové kategorii
– minimálně 8 turnajů za rok / v baby a mini 6 turnajů
– hrát družstva za ESO
– zúčastnit se prázdninového soustředění a minimálně posledního prázdninového kempu pro závodní hráče
– netrénovat v jiném oddílu pod vedením trenéra z jiného klubu
– sparingy, kempy, soustředění a další akce v jiném oddílu po konzultaci se svým trenérem
– pří odchodu do jiného oddílu bude ESO požadovat odstupné ve výši 3 000 Kč za každý započatý rok, kdy byly uděleny slevy, plus výchovné dle řádů ČTS.

Sparingy:
Všichni naši závodní hráči mohou využívat halu na sparingy za výrazně nižší cenu a v letní sezóně jsou kurty na sparingy zdarma ve vybraných časech.